Alla inlägg för: Aktuellt RSS feed for this section

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nu har Socialstyrelsen publicerat de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Riktlinjerna är tänkta att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas när det gäller vård vid depression och ångestsyndrom: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/ En remissversion av riktlinjerna gjordes tillgängliga 2017-01-26 och det kom in cirka 100 remissvar. Vid en […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Rapport från konferens i Bethesda, Washington

ORIGINS En rapport från International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) konference 30 juli – 3 aug Som representant för Föreningen för Integrativ Medicin i Sverige närvarade jag vid denna första konferens i sitt slag. ISNPR bildades i Australien redan 2011. Det är ett internationellt samarbete som sedan det bildades arbetat för att försöka arrangera […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Föreläsningar från seminarium 1 april

Lördagen den 1 april 2017 anordnades seminariet ADHD i ett större perspektiv där föreläsarna Johanna Brynielsson, Jenny Levin och Anders Hansén tog upp trauma, kost och träning i relation till ADHD. Nu finns dessa föreläsningar tillgängliga på webbplatsen: http://integrativ-medicin.se/forelasningar/#2017-varen Johanna Brynielsson: Psykisk traumatisering – diagnostik och behandling Föreläsning om diagnostik och behandling vid psykisk traumatisering […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »
Seminarium

Mjölk och gluten – med risk för både patient och behandlare

Lördagen den 7 oktober 2017 anordnar Föreningen för Integrativ Medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin ett heldags seminarium med tema mjölk och gluten.

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Föreläsningar från seminarium 21 januari

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) höll den 21 januari 2017 det tredje av fyra seminarier i serien ADHD i ett större perspektiv. Seminariet tog upp stress i relation till familj, skola och samhällssystem liksom familjeterapi, mag-/tarmflora och rörelse i relation till ADHD. Föreläsare var Marianne Cederblad, Ketty Hagmann, Lotta Beskow, Elisabet Norin och Susanne Wolmesjö. […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »