Alla inlägg för: Aktuellt RSS feed for this section

Föreläsningar från seminarium 21 januari

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) höll den 21 januari 2017 anordnades det tredje av fyra seminarier i serien ADHD i ett större perspektiv. Seminariet tog upp stress i relation till familj, skola och samhällssystem liksom familjeterapi, mag-/tarmflora och rörelse i relation till ADHD. Föreläsare var Marianne Cederblad, Ketty Hagmann, Lotta Beskow, Elisabet Norin och Susanne […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Ralf Sundberg i Pod om hälsa

Ralf Sundberg var i sin egenskap av läkare, forskare, transplantationskirurg och ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin, LIM, var för några veckor sedan med i en Pod om skolmedicin, alternativ medicin och komplementär medicin. Vad är integrativ medicin – och varför behöver vi det? Lyssna på vad han hade att säga: https://soundcloud.com/uppdraghalsa/varfor-valja-nar-vi-kan-fa-bade-och?

echo "content-post.php";
Läs vidare »

1 april: Årsmöte FIM

Kallelse till årsmöte den 1 april 2017 Tid: 2017-04-01, kl 08.30-10.00 Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin Anmälan: Anmäl deltagande till fim.info@integrativ-medicin.se Dagordning Årsmötets öppnande Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande Sekreterare Justerare (jämte ordförande) Rösträknare Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst Fastställande av dagordning Föregående årsmötesprotokoll Föredragning av […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »

ADHD i ett större perspektiv

Lördagen den 1 april  2017 anordnas seminariet ADHD i ett större perspektiv där föreläsarna Johanna Brynielsson, Jenny Levin och Anders Hansén kommer att ta upp trauma, kost och träning i relation till ADHD.

echo "content-post.php";
Läs vidare »

Föreläsningar från seminarium 29 oktober

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) höll den 29 oktober 2016 ett seminariet om det rådande forskningsläget och ett par komplementära perspektiv på ADHD-problematiken. Föreläsare var Tomas Ljungberg, Johan Sundelin och Ann-Marie Lidmark. Nu finns dessa föreläsningar tillgängliga på webbplatsen: http://integrativ-medicin.se/forelasningar/#2016-hosten AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt funktionshinder Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi Hönan OCH […]

echo "content-post.php";
Läs vidare »