Inför årsmötet 18 april

Den 18 april kommer vi hålla årsmöte för vår nya förening Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa. Sedvanlig kallelse kommer inom kort!

Under det år som gått så har vi främst arbetat med att lägga plattformen för vår nya gemensamma förening. Under arbetets gång har det formulerats en fundering om huruvida vi ska ta föreningens utveckling ett steg till och ombilda oss till ett förbund: ”Integrativmedicinska vårdförbundet”

Vi önskar använda kommande årsmöte till att diskutera detta med er medlemmar och andra föreningar som vi kan komma att vilja samarbeta med om föreningen ombildas.

Vi har därför bestämt att temat för årsmötet kommer vara ”Att utröna om en ombildning av föreningen till förbund är en bra väg att gå för att skapa den rörelse för integrativ medicin och hälsa som Sverige behöver”?

Om årsmötet beslutar att föreningen ska ombildas till ett förbund, vill vi även diskutera vad förbundet ska verka för, vilken service som ska erbjudas medlemmar, medlemsavgift och tar gärna emot förslag på lämpliga personer som kan och vill verka i förbundet.

Vi tror att detta kan vara en bra väg att gå, särskilt i samband med att det kommer presenteras ett lagförslag efter KAM- och KAV-utredningen.

Vi har bjudit in några talare, som kommer presentera sina erfarenheter av integrativ vård och hälsa, och dessa kommer efteråt sitta i en gemensam panel och diskutera. Efter panelsamtalet så är önskan från oss att vi öppnar upp för ett gemensamt samtal mellan panel, styrelse och deltagare på mötet, eventuellt uppdelade i små grupper om vi blir många.

Kallelse till årsmötet kommer alltså att skickas ut inom kort, men vi vill passa på att berätta att årsmötet kommer att hållas den 18 april, i Magelungens lokaler på Bondegatan 35 i Stockholm.

Dagen kommer att inledas med sedvanligt årsmöte för att sedan öppnas upp för gemensamt möte med talare, panelsamtal och fortsatta diskussioner. Tiden är satt till kl. 10.00-17.00.

echo "content-post.php";