Verksamhet

FIM verkar för utökad forskning inom integrativmedicinsk vård och behandling samt att publicerad evidens ska integreras i högre grad i den vanliga hälso- och sjukvården.

FIM vill påverka beslutsfattare till en lagändring som ger legitimerade yrkesgrupper rätt att under fullt yrkesansvar och utan att riskera sin legitimation, arbeta med integrativmedicinsk vård och behandling. Sådan lagstiftning finns redan i t.ex. Norge och Tyskland.

FIM verkar genom medlemsmöten, seminarier, föreläsningar och arbetsgrupper där vi diskuterar gemensamma frågor, utbyter erfarenheter och stöder varandra. Vi uppvaktar och informerar politiker om situationen för integrativ medicin i Sverige i syfte att påverka lagstiftningen. FIM har ett nära samarbete med LIM och NIM och samverkar även med andra organisationer, t.ex. Hälsofrämjandet.

Som FIM-medlem får du flera gånger per år e-post med aktuell information. Du är varmt välkommen att som aktiv medlem delta i FIM´s verksamhet eller som stödmedlem. De flesta medlemmarna i FIM är sjuksköterskor eller sjukgymnaster, men även andra yrken finns representerade. Vi välkomnar gärna fler t.ex. dietister, psykoterapeuter, apotekare, naprapater och tandläkare. Genom att bli allt fler hoppas vi uppnå ökad öppenhet för integrativ medicin inom svensk hälso- och sjukvård.