Historia

Nätverket för Integrativ Medicin (NIM) initierades 2007 av LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin).

Föreningen för Integrativ Medicin, FIM, grundades i september 2008 vid ett upptaktsmöte i Stockholm för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för integrativ medicin. Initiativtagarna var NIM och LIM. Det var stor uppslutning till upptaktsmötet och intresset för att vidareutveckla integrativmedicinska vård- och behandlingsformer i Sverige visade sig vara mycket stort. Därför bildades en förening i syfte att samordna dessa intressen.

Om du vill läsa mer om våra tidigare möten och andra aktiviteter, så gå in på vår gamla webbplats

http://www.integrativ-medicin.se/arkiv/tidigare-moten.htm