30 mars: Årsmöte FIM

Kallelse ordinarie årsmöte 2019
för Föreningen för Integrativ Medicin

Tid: 2019-03-30, kl 09.30-10.00
Plats: Historiska Muséet, Stockholm (Hörsalen)
Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin
Anmälan: Anmäl deltagande till fim.kassor@integrativ-medicin.se

Bilagor inför årsmötet

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2019 är 250 kr. Inbetalas till FIM:s plusgirokonto 49 95 25-4.

Tacksam för betalning senast den 15 mars eftersom detta underlättar för kassören och för rösträknaren.
Glöm inte att ange Ditt namn samt eventuella ändringar i adress, telefon eller e-post.

Väl mött på årsmötet!

/Styrelsen för Föreningen för Integrativ Medicin

echo "content-post.php";

,