Årsmöte 20 november 2020

Kallelse till årsmöte 2020 I år var det planerat att vi skulle hålla ett större årsmöte med föredragshållare, paneldialoger samt plenumsamtal. Ämnet var huruvida vår förening ska ombildas till ett förbund, ”Integrativ-medicinska vårdförbundet”. Intentionen med...