Alla inlägg för: mars, 2020

Årsmöte 26 april 2020

I år var det planerat att vi skulle hålla ett större årsmöte med föredragshållare, paneldialoger samt plenumsamtal. Ämnet var huruvida vår förening ska ombildas till ett förbund, ”Integrativ-medicinska vårdförbundet”.

Intentionen med ombildningen är bland annat att göra vår röst starkare genom att fler föreningar i Sverige som arbetar för Integrativ Medicin utifrån olika kunskapsområden skulle kunna gå samman, det vill säga ansluta sig till ett gemensamt förbund, och dels att förbundet skulle kunna serva sina medlemmar med bland annat juridisk kompetens.

På grund av rådande samhällsläge gällande Covid-19 är det inte längre lämpligt att träffas i större grupper.

echo "content-post.php";
Läs vidare »