Första årsmöte och föreläsningar

Den 2 juni kl 10.30-12.00 kommer den nya föreningen Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa att bildas utifrån att FIM och LIM går samman. Ett grundarmöte hölls den 30 mars och nu kommer den nya föreningen att hålla ett första årsmöte för att formellt bilda...

2 juni: Extra årsmöte LIM

Kallelse extra årsmöte 2019 för Läkarföreningen för Integrativ Medicin Tid: 2019-06-02, kl 09.30-10.00 Plats: Skånegatan 97, Södermalm, Stockholm Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin Huvudpunkterna för detta extra årsmöte är att upplösa...