Rapport från konferens i Bethesda, Washington

ORIGINS En rapport från International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) konference30 juli – 3 aug Som representant för Föreningen för Integrativ Medicin i Sverige närvarade jag vid denna första konferens i sitt slag. ISNPR bildades i Australien redan...