Artikel i tidskriften Psykoterapi

I senaste numret av tidskriften Psykoterapi från Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) har Pia Eresund publicerat en längre artikel från seminariet den 29 oktober i serien ADHD i ett större perspektiv. I seminariet deltog psykolog Tomas Ljungberg, psykoterapeut och...