23 jan: Konferens om mag-tarmproblem

Den 23 januari 2016 anordnar företaget RevivaBio en heldagskonferens på Piperska Muren, Scheelegatan 14, centralt i Stockholm. De utgår från att 15 – 20 % av befolkningen har IBS och att  så många som totalt 25 % av befolkningen kan lida av mag- tarmproblem av olika...