Filmer från seminarium våren 2013

Den 9 mars 2013 anordnades ett seminarium av Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) i samverkan med Föreningen för Integrativ Medicin (FIM). Vid seminariet hölls tre inspirerande föredrag om hur mindfulness och epigenetisk programmering påverkar vår hälsa. Nu...